มอบปูนให้หมู่บ้านต้นลุงหมู่ที่ 5 บ้านลีซอ เพื่อซ่อม “อาปาโม๊ะ”

การส่งมอบปูนจำนวน 10 ถุง ให้หมู่บ้านต้นลุงหมู่ที่ 5 บ้านลีซอ เพื่อซ่อม “อาปาโม๊ะ”  หรือภาษาไทยคือศาลเจ้าประจำหมู่บ้านค่ะ YOU CAN MAKE A DIFFERENCE

Sunshine Project

Education For Children In Remote Villages Pha Dang, Mae Tang , Chiang Mai School : Mae Fah Luang Hill Tribe Community Learning Center – Baan Pha Dang Number students : 30 Many communities are located in the mountain tops and sometimes it takes up to 10 hours to trek to the nearest town. This makes…

Lanjia craft

Hi, my name is Siew Hoon and I am first a traveller, second a travel journalist. I first came across Lanjia Craft when, as an event organiser, I was looking for different and creative ways to bring the community experience into conferences.  Other than offering the standard plastic or cloth lanyards to delegates, could we…