มอบปูนให้หมู่บ้านต้นลุงหมู่ที่ 5 บ้านลีซอ เพื่อซ่อม “อาปาโม๊ะ”

การส่งมอบปูนจำนวน 10 ถุง ให้หมู่บ้านต้นลุงหมู่ที่ 5 บ้านลีซอ เพื่อซ่อม “อาปาโม๊ะ”  หรือภาษาไทยคือศาลเจ้าประจำหมู่บ้านค่ะ YOU CAN MAKE A DIFFERENCE

Lanjia craft

Hi, my name is Siew Hoon and I am first a traveller, second a travel journalist. I first came across Lanjia Craft when, as an event organiser, I was looking for different and creative ways to bring the community experience into conferences.  Other than offering the standard plastic or cloth lanyards to delegates, could we…